;

Jordan

Jd4 xanh dương (rep)

460,000 đ

Xem Ngay

Jd low shadow (rep 1:1)

420,000 đ

Xem Ngay

Jd xanh đen (vn)

310,000 đ

Xem Ngay

Jd panda (vn)

310,000 đ

Xem Ngay

Jd hồng cao (rep+)

450,000 đ

Xem Ngay

Jd camo cao cổ (rep+)

460,000 đ

Xem Ngay

Jd low xanh (rep 1:1)

400,000 đ

Xem Ngay

Jd4 kem (rep 1:1 VN)

480,000 đ

Xem Ngay

Jd mocha (replica)

350,000 đ

Xem Ngay

Jd pari (rep vn)

270,000 đ

Xem Ngay

Jd camo (rep+)

430,000 đ

Xem Ngay
;